Friday, 29 April 2016

Akai 7" Tape Reel


Specs
7" empty / take-up reel
metallic chassisshot with Nokia Lumia 1020